Indlandsisens afsmeltning ligger over langtidsgennemsnittet for juli

Ruth Mottram, Jason E. Box, Peter L. Langen, Polar Portal

En koldere og mere snerig i begyndelsen af juli gav i første omgang lave smelterater over  indlandsisen, men i de sidste 2 uger havde juli højere temperaturer, med klar himmel og en omfattende afsmeltning blev genskabt.

Samlet for 2013, er smeltesæsonen på vej til kun at være bag årene 2010-2012 i form af overfladens massetab.

Sammenlignelige pauser i afsmeltningen i slutningen af juni og i begyndelsen af juli, samt kraftige snefald især i Syd- og Østgrønland, blev fulgt af kraftig afsmeltning i midten og i slutningen af juli, som vist ved figur 1. Indtil videre var afsmeltningen største den 25. juli, da en samlet mængde på omkring -12,48 Gt vand blev tabt (til sammenligning i havde den største afsmeltningsdag i 2012 et tab på -20 Gt) fra Indlandsisens overfaldemassebalance. Denne store smeltning blev forårsaget af varmere luft over Grønland fra Sydøst, som klarer himmelen op og derved øger afsmeltningen.

Figur 1. a) Øverst: Det totale daglige bidrag til overflademassebalancen fra hele Indlandsisen (blå linje, Gt/dag). Nederst: Den akkumulerede overflademassebalance b) Samlet massebalance estimat for Grønland, se polarportal.org for fuld forklaring på disse tal. c) Klar himmel med perfekte forhold for afsmeltning henover Grønland er set på dette spektakulære NASA MODIS TERRA satellitbillede, taget den 28. juli af Nuuk regionen. Bemærk den lysere hvide friske sne i forhold til det mørkere eksponerede gletsjeris på lavere niveauer. De små blå pletter på indlandsisens overflade er overfladiske smeltevandssøer.

Grønlands sæsonmæssige vejrmønstre er stærkt påvirket af den nordatlantiske oscillation (NAO). Dette er et regionalt mønster af høj- og lavtrykssystemer, der skiftevis kan føre kold luft fra nord til at dominere øen (den positive fase) eller tillader varmere luft fra syd til at komme over indlandsisen (den negative fase). Mønsteret er køligere i begyndelsen af juli og varmere i slutningen af juli, med mere omfattende afsmeltning modsvarer meget klart et skift fra en positiv fase til en negativ fase i det Nordatlantiske Oscillations indeks, som opstod den 15. til 18. juli. I store dele af rekord afsmeltningen i 2012 sæsonen var NAO-indekset i sin  negative fase og frembragte en tilstand med varmere luft og klar himmel, mens den i år har den været mindre fremtrædende.

Denne sommer med en lang stabil periode af varmt solrigt vejr i Danmark og Nordeuropa har delvist været en konsekvens af denne positive fase med et højtrykssystem centreret over Skotland og den sydvestlige del af de britiske øer. På den anden side, betyder denne Nordatlantiske vippe, at Grønland havde lidt køligere vejr, indtil den senere del af denne måned hvor ændringen fandt sted. I slutningen af juli (25. - 28.) udvidede smelteområdet sig til en så stor udstrækning at modellens resultater blev bekræftet ved satellitobservationer fra MODIS sensor, som viste smeltning i Saddle regionen. Det er usædvanligt, men ikke uden fortilfælde, og det faldt sammen med positive døgnmiddeltemperaturer (op til 1,5 ºC) målt i en højde af 1850 m på PROMICE KAN-U vejrstation i 3 dage i træk (Figur 2). Et interessant træk ved smelteområdet i år, er den relativt intense afsmeltning i det nordlige Grønland. 

Varmere temperaturer og klar himmel blev observeret i det Arktiske Ocean tæt på Grønland, og det synes også at have påvirket overflademassebalancen på denne del af indlandsisen. Relativt høje temperaturer registreret af PROMICE KPC_Upper og KPC_lower stationerne i nordøst Grønland, hvor den daglige middeltemperatur op til 5,5 ºC (i KPC-L) blev målt i midten af juli, på samme tid som DMI’s vejrstation på det danskes militærs Station Nord registrerede temperaturer over 10 ºC. Det nordlige Grønland har et tørt klima og i år var der endda endnu mindre sneakkumulation end sædvanligt. Det betyder, at når afsmeltningen begynder, vil afsmeltningen stige ganske dramatisk da det mørkere gamle is hurtigt kommer til syne ved afsmeltning af lettere ny sne; et fænomen kendt som albedo feedback.

Figur 2. Daglige gennemsnitslufttemperaturer fra PROMICE station KAN_U viser den kølige start på måneden med usædvanligt varme temperaturer i slutningen af juli. Se promice.org for alle detaljer om PROMICE vejrstationernes observationer.

På trods af den stærke afsmeltning i slutningen af juli, betyder en forsinket start på smeltesæsonen at albedo-feedbacken ikke kunne blive så stærk som tidligere. Nu, hvor midtpunktet af smeltesæsonen er passeret (normalt 15 juli) er det for sent for 2013 at genskabe afsmeltninger overalt nær så store, som vi så dem i 2012. NASA MODIS albedo data indikerer, at 2013 indlandsisens albedo midt i afsmeltningssæsonen (medio juli) er højere samlet (hvilket betyder mere reflekterende og dermed reduceret afsmeltning), end i 2009-2012. Refleksiviteten i midten af juli er 5 % højere, end den var i 2012, men noget lavere (mørkere)  end gennemsnittet i den indre del af indlandsisen. Disse observationer vil sandsynligvis være relateret til både nedbøren i begyndelsen af juli, som var særlig markant i den sydlige og østlige del af Grønland og muligvis også den udbredte afsmeltning i 2012, som producerede et mørkere snelag og stadig kan være synlige i MODIS satellitbilleder, da MODIS sensorerne kan se gennem de øverste decimeter af sne. DMI HIRLAM modellen indikerer, at store dele af den indre del af indlandsisen har  akkumuleret mindre end en meter sne i dybden siden starten af året.

Den årlige afsmeltningssæson i Grønland fortsætter typisk til slutningen af september, men afsmeltning kan også forekomme langt senere i nogle områder afhængig af de lokale vejrforhold. Afsmeltningen er normalt på sit højeste i juli eller begyndelsen af august, så denne analyse indikerer foreløbigt tendensen over hele smeltesæsonen. Vi forventer derfor at 2013 bliver et år med lavere overflademassebalance i forhold til den gennemsnitlige, men ikke i samme grad som i 2012.