Total masseændring

 

Denne side viser udviklingen i den totale massebalance i Grønlands indlandsis. Her ser man, hvor meget isen øges, når der falder nedbør, og hvor meget den svinder, når sne og is smelter, og når gletsjere brækker af fra gletsjerne.

  • Kortet viser de seneste målinger af masseændringer fra GRACE-satellitterne
  • Kurven viser udviklingen i den totale massebalance måned for måned, målt i Gt (1 Gt er 1 mia. tons eller 1 km3 vand). Venstre akse på grafen viser bidraget til det globale havniveau.  100 Gt svarer til 0,28 mm globalt havniveau. Alle ændringerne er i forhold til juni 2006.

Figurerne er baseret på data fra GRACE-satellitterne. Tyngdekraften ændrer sig, når mængden af is ændrer sig, og det kan måles fra GRACE-satellitterne. Metoden til at registrere ændringerne i mængden af is ud fra ændringer i tyngdekraften er udviklet af forskere ved bl.a. DTU Space. De rå GRACE-satellitdata bliver omhyggeligt behandlet og tjekket, før de gives videre, og derfor er der en forsinkelse på billederne på 2-3 måneder. Se Barletta et al. 2013.

Kortet viser den seneste opgjorte masseændring ud fra GRACE-satellitternes data. Kurven viser totalmasseændringen måned for måned målt i Gt (1 Gt er 1 mia. tons eller 1 km3 vand). Venstre akse på grafen viser bidraget til det globale havniveau.  100 Gt svarer til 0,28 mm globalt havniveau.

Disse data viser, at hovedparten af den tabte is stammer fra områderne i kanten af indlandsisen, hvor andre observationer viser, at isen bliver tyndere, gletsjerfronterne trækker sig tilbage i fjorde og på land, samt at der er øget smeltningen fra isens overflade. Højt på den centrale indlandsis viser GRACE-satellitterne, at der er en mindre tilvækst i isen, som andre målinger viser, skyldes en mindre vækst i nedbør/snefald.

Overordnet har den grønlandske indlandsis i perioden 2003-2011 mistet i gennemsnit 234 km3 vand årligt, og det svarer til et årligt bidrag til den gennemsnitlige havstigning på 0,65 mm (Barletta et al. (2013)).

Hvor kommer data fra?

Tyngdedata stammer fra GRACE-missionen (drevet af NASA og Deutsche Forschungsanstalt für Luft und Raumfahrt (DLR)). Data bliver behandlet på forskellige centre, som leverer månedlige modeller af tyngdekraften. For at finde ændringerne i Indlandsisen er disse månedlige modeller viderebehandlet af Barletta et al. (2013).

Mere om GRACE-missionen

GRACE-missionen (Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE)) er en NASA-DLR satellitmission. GRACE- missionens tvillingesatellitter blev opsendt marts 2002, og de kredser begge om Jorden i en højde på omkring 500 km. De to satellitter har en indbyrdes afstand på omkring 200 km. Denne relative afstand bliver målt meget præcist, og denne information bliver brugt til at danne månedlige, globale modeller af Jordens tyngdefelt. 

Mere viden om GRACE satellitterne 

GRACE-missionens hjemmeside