Den arktiske havis. Observationer frem til ultimo juli 2013.

5. august, 2013

DMI, Center for Ocean og Is
Sektion for polar oceanografi

Figur 7. Det totale isdækkede areal i Arktis for årerne 2009 til juni 2013.

 

Den lave havis-eksport gennem Fram Strædet, de relativt normale forårstemperaturer og den sene start på smeltesæsonen i det Arktiske Ocean har betydet at is-udbredelsen, siden maksimum udbredelsen i marts måned, generelt har været større end de seneste 5-8 år (Figur 7). Afsmeltningen gik dog særdeles hurtigt i de første 2 uger af juli, hvor der dagligt smeltede et areal svarende til ca. 3 gange Danmarks størrelse, siden gik afsmeltningen tilsyneladende i stå. 

Figur 6. Middeltemperaturen i Arktis, nord for 80 grader nord.

Den minimale havis-udbredelse i Arktis i september er i vid udstrækning påvirket af 3 forhold, 1) havisens tykkelse om foråret, 2) tidspunktet for starten af smeltesæsonen og 3) vejret om foråret og hen over sommeren. I takt med at den arktiske havis bliver tyndere er den minimale is-udbredelse i september mere og mere bestemt af vejret hen over sommeren. Det gør dels at udsvingene fra år til år er større end tidligere og at forudsigelsen af minimumudbredelsen er blevet vanskeligere.

Smeltesæsonen i år i det Arktiske Ocean begyndte ca. 2 uger senere end gennemsnittet for perioden 1958 til i dag, samtidig med at de Arktiske temperaturer generelt har ligget tæt på de klimatologiske temperaturer i løbet foråret, som man kan se i figur 6. Det betyder naturligvis, at isen har haft længere til at vokse og kortere tid til at smelte. Desuden har vindforholdene i Arktis været præget af et relativt lavt lufttryk over det centrale Arktis i juni, og et relativt højt lufttryk i juli, som blandt andet har betydet at den transpolære vindstrømning fra Sibirien mod Grønland og Fram Strædet har været svag i store dele af foråret og sommeren. Den deraf-følgende is-eksport gennem Fram Strædet har været lav.

Figur 8. Den gennemsnitlige daglige tykkelse af den arktiske havis. Fra Polar Science Center. http://psc.apl.washington.edu

De store udsving i smelte-rater i juli indikerer, at is-udbredelsen i stor udstrækning styres af det aktuelle vejr. Når vejret kan have så stor indflydelse på smelte-raten, er det fordi havisen er tynd og skrøbelig. På Polar Science Centre ved Washington Universitet vurderer man, ud fra model-resultater, at den gennemsnitslige havis-tykkelse i 2011-2013 er signifikant tyndere end tidligere, og dermed også skrøbeligere (Figur 8). Vejret i august bliver derfor altafgørende for om vi går endnu et is-udbredelses-rekord-år i møde eller om havisen vil restituere sig lidt ovenpå sidste års rekord lave havis-udbredelse i Arktis.