Den arktiske havis 2013. Observationer forud for smeltesæsonen

18. juni, 2013

DMI, Center for Ocean og Is
Sektion for polar oceanografi

Hovedresultater

  • Havisens udbredelse om sommeren er blevet næsten 30 % mindre end i begyndelsen af 1980-erne.Udbredelsen af havis om vinteren er også blevet mindre. Her er der forsvundet ca. 10 %.

  • Udbredelsen af flerårig havis, og dermed tykkelsen af havisen, er ligeledes blevet markant mindre.

  • Isudbredelsen ved afslutningen af smeltesæsonen (september) i 2012 satte ny rekord: Det var den laveste isudbredelse observeret siden satellit-overvågning blev taget i brug i 1979. I forhold til den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000 var der tale om en nedgang på 49 %.
     
  • Isudbredelsen har i det tidligste forår været lav, men er midt juni 2013 noget større end det foregående år. I forhold til gennemsnittet for perioden 1979-2000 er der midt juni 500.000 km2 mindre havis, og 500.000 km2 mere end samme dato i 2012. 
Figur1. Figuren viser isudbredelsen ved henholdsvis ”maksimum” og” minimum” i marts og september 2012. De lilla linjer viser den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000 (1).

Havisen i Arktis i de seneste år

Isudbredelsen ved afslutningen af smeltesæsonen i 2012 satte ny rekord: Det var den laveste isudbredelse observeret siden satellit-overvågning blev taget i brug i 1979. I forhold til den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000 var der tale om en nedgang på 49% (1).

 

 

 

Set over de seneste år siden 1980'erne, er sommerminimum af det arktiske havisareal blevet reduceret med næsten 30%. Arealet af det isdækkede område om sommeren, reduceres dobbelt så hurtigt som om vinteren. Men også vinter maksimum af havisens udbredelse er blevet mindre. Her er der forsvundet knap 10%. En trendlinie beregnet ud fra satellitdata fra OSISAF viser, at vinterisdækket reduceres med 43000 km² om året, og sommerisdækket med 98000 km² pr. år (2). Det betyder, at mere og mere af isen i Arktis er ny tynd førsteårs is.

Det samlede volumen af is reduceres altså endnu hurtigere, end det umiddelbart ses fra satellitmålinger.

Figur 2. Figuren viser, hvor stor en procentdel af den samlede havis, der udgøres af havis i forskellige aldre. Læg mærke til, hvordan den et-årige is udgør en større og større procentdel. Hvor is, der var mere end 4 år tidligere udgjorde over 25 %, udgør den nu kun nogle ganske få procent. (Kilde: NSIDC courtesy J. Maslanik and M. Tschudi, University of Colorado)
Figur 3. Udviklingen af sommer maksimum og vinter minimum for isdækket i Arktis.
Figur 4. Middeltemperaturen i Arktis, nord for 80 grader nord. Grøn kurve er den klimatologiske middeltemperatur, Rød er indeværende år (2013), og blå er nul graders celsius. (4)
Figur 5. Det totale isdækkede areal i Arktis for årerne 2009 til juni 2013. Pr. den 11/6 2012 ligger isudbredelsen højere end de seneste 4 år, og indenfor den grå optegning, det er 1 standardafvigelse af 1979 – 2000.

Observationer i de første måneder af  2013

Middeltemperaturen i Arktis nord for 80° nord har i vinteren 2013 og det tidligste forår overordnet set været normal med udsving både over og under det klimatologiske middel. I april og starten af maj, så vi en temperaturstigning der ikke holdt ved, og herfra, frem til midt juni 2013, har middeltemperaturen holdt sig under den klimatologiske middeltemperaturen, og har endnu ikke som i 2012, passeret smeltepunktet.

 

Isudbredelsen for vinteren og foråret frem til midt juni 2013 afspejler temperaturudviklingen i Arktis. I det tidligste forår og frem til starten af maj lå isudbredelsen under både gennemsnittet og 2012. Fra midten af maj og frem til midten af juni faldt temperaturen, og smetningen bremsede op.
Den store reduktion, som i 2012 tog fart omkring 1. juni er ikke set endnu, og selvom isudbredelsen er lav, er den midt juni 2013 næsten 500.000 km² større end i samme dato 2012. I runde tal ligger vi midt mellem middel isudbredelsen og rekordåret 2012.