Havisens temperatur

Havisens temperatur

Dette integrerede is- og havoverflade-temperaturprodukt er en del af EU's marine overvågningsprogram, Copernicus CMEMS. Produktet er baseret på OSI-205-produktet fra EUMETSATs Ocean- og Havis-satellit-anvendelsesfacilitet (EUMETSAT, OSI SAF). Figuren viser den seneste 36 timers-dages middeltemperatur på havisens og havets overflade.

Isens overfladetemperatur har stor indflydelse på udvekslingen af energi mellem overfladen og atmosfæren og dermed også is-tilvæksten. For at kunne forudsige vejret og havisens egenskaber med numeriske modeller er det vigtigt at få overfladetemperaturen rigtigt bestemt.

Da der i Arktis er et dårligt dækkende observationsnetværk, bestående af drivende bøjer, er data fra satellitter den primære kilde til information.

På DMI benyttes tre infrarøde kanaler fra ”Advanced Very High Resolution Radiometer” (AVHRR) instrumentet ombord på Metop-A-satellitten til at beregne overfladens temperatur. Instrumentet kan ikke se igennem skyer og en statistisk metode er blevet benyttet for at udfylde manglende data. Iskanten (15% havis-koncentration) er vist som en sort konturlinje.