Smeltesæsonen er sat ind over Grønlands indlandsis

Smeltesæsonen er sat ind over Grønlands indlandsis, og DMI’s model til beregning af mængden af sne og is på Indlandsisen er opdateret. Tirsdag den 21. maj 2013 var der for første gang siden sidste sommer et netto negativt bidrag taget over Indlandsisen som helhed.

I figuren ses de daglige bidrag af sne og is til Indlandsisen siden september. Ændringen er målt i gigaton per dag (et gigaton svarer til en kubikkilometer vand). I den nederste del af grafikken vises summen af alle disse bidrag (i gigaton), og her kan man følge den totale ændring af masse ved overfladen.
Kort over massebalancen den 21. maj 2013 (i mm vandækvivalent per dag).

”Den 21. maj så vi for første gang det totale daglige bidrag blive negativt for i år,” udtaler Ruth Mottram fra Danmarks Klimacenter og uddyber: ”Efter en tør periode på Indlandsisen fra midt-marts til midt-april kom der store mængder sne i slutningen af april og i starten af maj. I midten af maj var vi derfor meget tæt på at have akkumuleret lige så meget masse på Indlandsisen som normalen på denne tid af året - og som sidste år (vist med rødt i figuren til højre), der endte med at blive en meget kraftig smeltesæson.”

Det negative bidrag den 21. maj skyldes smeltning ved de lavtliggende dele af iskappens rand i Sydgrønland, der var kraftig nok til at kompensere for et svagt snefald i Østgrønland (se Grønlandskortet nederst til højre). Den 22. og 23. maj var netto-bidraget atter positivt, men siden den 24. maj har bidragene alle være negative. Smeltesæsonen kan altså siges at have sat ind i den forgangne uge.

Medmindre Grønland rammes af flere kraftige snefald, som dem vi så tidligere i maj, vil totalkurven begynde at hælde nedad fra nu af, og udgangspunktet vil ligge en anelse under niveauet fra sidste års kraftige smeltesæson.

Ny underliggende model

Siden september sidste år har man på dmi.dk kunnet følge udviklingen af det såkaldte overflademassebudget. Dette giver et billede af, hvor der er positive bidrag fra snefald, og hvor der er negative bidrag fra smeltning eller sublimation (fordampning fra is og sne).

”En svaghed ved det hidtidige produkt har været, at vi kun behandlede sneen og ikke kunne medtage smeltning af blotlagt is. Det har ikke været et problem hen over vinteren, da smeltning af bar is kun forekommer om sommeren,” siger Peter Langen fra Danmarks Klimacenter, som blandt andet forsker i massebalancen over Grønlands indlandsis.

Sommeren er stærkt på vej, og den underliggende model er blevet opdateret: Nu anvendes sne/is-modellen fra en af DMI’s klimamodeller. Hver sjette time fodres den med informationer om snefald, fordampning, solindstråling og meget andet fra en vejrmodel for Grønland. De, der har fulgt dmi.dk-siden tidligere, vil desuden bemærke, at der er blevet ændret lidt på det grafiske udtryk.

Følg udviklingen af overflademassebalancen på Grønlands indlandsis hen over sommeren her på Polar Portal. 

Redaktion Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 30. maj 2013.