13. marts 2023

Polarportalens sæsonrapport for 2022 er klar til download.

Sæsonen 2021-2022 er 26. år i træk, hvor Grønlands indlandsis har mistet mere masse i løbet af smeltesæsonen, end den har fået tilført i løbet af vinteren. Sommeren var kølig og meget våd flere steder. Det forsinkede starten på smeltesæsonen. Til gengæld medførte en sen hedebølge i begyndelsen af september kraftig istab.

Læs mere i rapporten, der kan downloades i pdf-format på

Dansk

Engelsk

Grønlandsk