OM POLAR PORTAL


På polarportal.dk stiller danske forskningsinstitutioner deres viden om havisen i Arktis og den grønlandske indlandsis til rådighed for den danske og internationale offentlighed.

Portalens hovedformål er at gøre det muligt for offentligheden at få indblik i den overvågning af isen, som foretages.

Desuden er det tanken, at portalen kan fungere som indgang til forskningsmiljøer og gode informationsressourcer.

Baggrund

Når havisen og indlandsisen på Grønland overvåges så grundigt, og på dag til dag basis året rundt, skyldes det først og fremmest, at den globale opvarmning har fået markante konsekvenser i Arktis.

Arktis har oplevet dobbelt så store temperaturstigninger som resten af verden. Effekterne af temperaturstigningerne er målbare.

Det gælder for alle dele af det, man kalder ”den arktiske kryosfære” (”den kolde sfære”): Grønlands indlandsis, de landbaserede gletsjere, permafrosten og havisen.

Grønlands indlandsis er verdens næststørste ismasse. Kun overgået af isen på Antarktis ved Sydpolen.

I de seneste årtier er Indlandsisen begyndt at skrumpe. Det vil sige, at Indlandsisen afgiver mere ”masse” i form af smeltevand og isbjerge, end den modtager i form af sne og regn på overfladen. Det begyndte omkring 1990, og i årene efter 2000 er udviklingen begyndt at gå hurtigere: Der afgives nu over fem gange mere ferskvand fra Indlandsisen end før 2000. Det har, og vil få, konsekvenser i såvel Arktis som på globalt plan.

Havisen har ligeledes reageret markant på temperaturstigningerne. Over de seneste 30 år er havisens udbredelse om sommeren blevet ca. 30 % mindre, og sommerudbredelsen i 2012 var kun ca. halvdelen af gennemsnittet for perioden 1979-2000. For havisens udbredelse om vinteren viser DMI’s beregninger, at nedgangen er på 7 %.

Udviklingen på den grønlandske indlandsis og i den arktiske havis har betydning for menneskers og dyrs liv i Arktis, og det har betydning for resten af verden: vandstanden i verdenshavene, nye søruter, mulige ændrede vejrmønstre mv.

Vejret har stor indflydelse på både indlandsis og havis. Derfor overvåges temperatur- og vindforhold også, og der analyseres på, hvordan temperaturen i Arktis udvikler sig i forhold til perioden 2004-2013. 

Den forøgede afsmeltning fra Grønlands indlandsis, man har set i det seneste årti, er i høj grad styret af vejrmønstrene, som kan bringe varm sydlig luft op til Grønland. På samme måde er der også en stor indflydelse fra vejr og vind på havisen i Arktis.

Hvem vi er

Portalen er finansieret gennem Klimastøtteordningen til Arktis, DANCEA under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Tre danske forskningsinstitutioner leverer indhold til portalen:

DMI – Danmarks Meteorologiske Institut

GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

DTU Space – Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU

DTU Byg – Institut for Byggeri og Anlæg, DTU

GEUS, DTU Space og Asiaq, Grønlands forundersøgelser står bag overvågningen af Indlandsisen på Grønland i det af DANCEA finansierede PROMICE-projekt.

Ansvarlig udgiver:
Martin Stendel, ph.d.
Forskning og Udvikling
Danmarks Meteorologiske Institut
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
Email: info@polarportal.dk