GRØNLAND


Daglig opdatering med kort og animation, der viser forholdene på Indlandsisens overflade. Se hvor det smelter, og hvor iskappen vokser – og sammenlign den samlede afsmeltning fra hele overfladen med tidligere år. Se desuden satellitmålinger af overfladens reflektivitet.


Se animationer af satellitbilleder af de største udløbsgletsjere fra Grønlands indlandsis. Sammenlign de opdaterede billeder med positionerne af gletsjerne i midten af 1980’erne og år 2000.

 

Følg her udviklingen i den totale massebalance på Grønlands indlandsis. Se hvor meget ændringer af Indlandsisen bidrager til det globale havniveau. Og se animationer, der viser, hvordan indlandsisen øges og svinder i løbet af året.

 

 

Følg udviklingen af temperaturen i jorden.