GRØNLAND


Daglig opdatering med kort og animation, der viser forholdene på indlandsisens overflade. Se hvor det smelter, og hvor iskappen vokser – og sammenlign den samlede afsmeltning fra hele overfladen med tidligere år. Se desuden satellitmålinger af overfladens reflektivitet.


Se animationer af satellitbilleder af de største udløbsgletsjere fra Grønlands indlandsis. Sammenlign de opdaterede billeder med positionerne af gletsjerne i midten af 1980’erne og år 2000.


Følg her udviklingen i den totale massebalance på Grønlands indlandsis. Se hvor meget ændringer af Indlandsisen bidrager til det globale havniveau. Og se animationer, der viser, hvordan indlandsisen øges og svinder i løbet af året. 

Rapporter fra Grønlands indlandsis

 

Sæsonrapport 2013
Samlet set har 2013 været et år med stor afsmeltning fra både Grønlands indlandsis og havisen i Arktis – dog ikke nær så højt som i 2012, der stadig er rekordåret. Læs hele Polarportalens sæsonrapport 2013 her.
15. November 2013

Indlandsisens afsmeltning ligger over langtidsgennemsnittet for juli
Ruth Mottram, Jason E. Box, Peter L. Langen, Polar Portal.
29. Juli 2013

Grønlands indlandsis før sommeren 2013: Et klima med ekstremer i temperatur og nedbør
Jason E. Box, Peter L. Langen, Signe Bech Andersen, Polar Portal.
18. juni, 2013