Position af gletsjerfronter

Dato:

Omtrent halvdelen af det totale årlige massetab fra Grønlands indlandsis går ud i havet som isbjerge fra udløbsgletsjere, mens den anden halvdel løber af som smeltevand.

På dette kort kan du klikke på 20 af de største udløbsgletsjere og se det seneste tilgængelige satellitbillede. Den vigtigste information på billedet er positionen af gletsjerfronten. På hvert billede er desuden indtegnet positionen af gletsjerfronten ved smeltesæsonens afslutning i september i år 2000 (rød linje) og i midten af 1980’erne (grøn linje).

I dette eksempel på et satellitbillede kan du se, hvordan gletsjerfronten har trukket sig tilbage fra 1980’erne til år 2000 – og endnu videre til i år. Gletsjerfrontområdet er markeret med blå ramme. 

Alle de viste satellitbilleder er fra satellitterne Landsat 5, Landsat 7 og Landsat 8. Opløsningen på de originale billeder er 30x30 m, og skaleringen er justeret for at give en passende billedstørrelse over de interessante områder. Opdateringerne afhænger af, hvor tit der kommer nye billeder. Det sker hyppigst for de største udløbsgletsjere, men der kan for alle gletsjere være store variationer i tid. Desuden vil skydække til tider spille en rolle. Derfor kan man opleve store spring i tid, når man afvikler animationerne for de enkelte gletsjere. Animationerne viser de seneste 50 billeder fra satellitterne. De originale Landsat-data er tilgængelige fra U. S. Geological Survey. De indtegnede positioner af gletsjerfronter er baseret på Citterio og Ahlstrøm (2013) og på Howat et al. (2014) processeret på GEUS af Filippo Calí Quaglia.

Ved at klikke på det grønne felt kommer man til målinger af ishastigheden ved Jakobshavn Isbræ fra Sentinel-1 satellitterne.

Overvågning af gletsjerfronters position er en del af det danske projekt PROMICE "Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet".

Ældre data om gletsjerfronterne er under bearbejdning, og derfor bliver de historiske serier af billeder gradvist bygget op. 

Mere information 

PROMICE

Landsat

Artikel: Citterio og Ahlstrøm (2013)

Artikel: Howat et al. (2014)