Historisk vejr

 

 

 

 

 

 

 

 DMI-stationer 

Årlige gennemsnitstemperaturer fra DMIs målestationer. Data er vist som afvigelser fra gennemsnittet over 1981-2010.

 

 PROMICE-stationer 

Månedlige gennemsnitstemperaturer fra PROMICE-målestationer.

 

 

DMI:

Årlige gennemsnitstemperaturer fra DMIs målestation. Data er vist som afvigelser fra gennemsnittet over 1981-2010.

 

PROMICE:

Månedlige gennemsnitstemperaturer fra PROMICE-målestationen. Ikke alle stationer har data alle tider.

 

Bemærk forskellen mellem DMI- og PROMICE-serierne: DMI's er vist som afvigelser fra gennemsnittet over 1981-2010, mens PROMICE-data er vist som de faktiske temperaturer.

 

Læs mere her.

 

Hvor kommer data fra?

 

DMI har flere vejrstationer i Grønland. Af historiske årsager ligger de langs kysterne. Flere af dem har observeret temperaturerne i meget lange perioder. For eksempel har Nuuk næsten 250 års observationer, dog med nogle huller i tidsserien.

Man kan ikke forvente, at lange temperaturobservationer er homogene. Det skyldes ændringer i stationernes beliggenhed (for eksempel om den ligger nær vandet eller ej, eller om der blev oprettet bygninger nær stationen), instrumenteringen, observationstider og lignende. Det vil sige, at tidsserierne skal homogeniseres. Det gør man ved at sammenligne dem med observationer fra stationer, der ikke undergik ændringer. Temperaturkurven vist her er blevet homogeniseret nøje.

Desuden er der i PROMICE-projektet blevet installeret 25 automatiske vejrstationer på iskappen i Grønland. 22 af dem er  stadig aktive. De måler temperatur, lufttryk, fugtighed, vind, stråling samt stationens position, højde og hældning. Temperaturkurverne fra disse stationer vises også her.

Bemærk forskellen mellem DMI- og PROMICE-serierne: DMI's er vist som afvigelser fra gennemsnittet over 1981-2010, mens PROMICE-data er vist som de faktiske temperaturer.

 

Flere data

 

DMI.dk: Greenland - DMI Historical Climate Data Collection

PROMICE.dk: Stationerne måler måler temperatur, lufttryk, fugtighed, vind, stråling samt stationens position, højde og hældning.

g-e-m.dk: Atmosfæremålinger samt data fra Arktiske økosystemer er blevet samlet under paraplyen Greenland Ecosystem Monitoring siden 1995. Databasen dækker pt data fra monitoreringsprogrammer fra Zackenberg (1995-) og Kobbefjord nær Nuuk (2007-).