Havisens temperatur

Figuren viser middeltemperaturen af havisens og havets overflade baseret på satellitobservationer fra de seneste 36 timer.

 

Isens overfladetemperatur har stor indflydelse på udvekslingen af energi mellem overfladen og atmosfæren og dermed også, hvor stor tilvækst der er i havisen.

 

Læs mere om data bag kortet.

 

Overfladetemperaturen er vigtig

 

For at kunne forudsige vejret og havisens egenskaber med numeriske modeller er det vigtigt at få overfladetemperaturen rigtigt bestemt.

Data fra satellitter er den primære kilde til information. Det skyldes, at der i Arktis er et dårligt dækkende observationsnetværk, som består af drivende bøjer og et antal landbaserede stationer.

På DMI måles overfladens temperatur ikke direkte. Men der benyttes observationer fra tre infrarøde kanaler fra instrumentet ”Advanced Very High Resolution Radiometer” (AVHRR), som er ombord på MetOp-A-satellitten. Instrumentet kan dog ikke se igennem skyer. Derfor benytter man også en statistisk metode for at udfylde manglende data. Iskanten er vist som en sort konturlinje. Iskanten er defineret som en havis-koncentration på 15%, det vil sige, at 15% af overfladen er dækket af is.

Mere information:

Dette integrerede is- og havoverflade-temperaturprodukt er en del af EU's marine overvågningsprogram, Copernicus CMEMS. Produktet er baseret på OSI-205-produktet fra EUMETSATs Ocean- og Havis-satellit-anvendelsesfacilitet (EUMETSAT, OSI SAF).