Havisens tykkelse og volumen

Kort, animation og graf viser udbredelsen og tykkelsen af havisen på den nordlige halvkugle eksklusiv Østersøen og Stillehavet. Data er baseret på DMI’s modelberegninger.

 

Kortet opdateres dagligt.

 

For at få et reelt billede af havisens tilstand må man både vurdere dens udbredelse og dens volumen. Her indgår isens tykkelse, som kan variere fra tynd is til flere meter tyk is.

 

Se også kortet med havisens udbredelse.

Læs mere her

 

Havisens tilstand er bestemt af både udbredelse, tykkelse og volumen

 

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper i marts måned. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når Solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Der kan forekomme forskelle i iskantens placering i de to kort, ”Havisens udbredelse” og ”Havisens tykkelse og volumen”, da modelberegningerne ikke altid stemmer helt overens med satellitsensorernes registrering af isens udbredelse.

Is-koncentrationerne er baseret på satellitdata og er fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF).

Den viste tykkelse af isen er beregnet ved brug af hav- og havismodellen HYCOM-CICE på DMI. Modellen regner oceanografiske data, inkl. havis, i et gitter (grid) med celler på 10 x 10 km. Modellen drives med meteorologiske data fra ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast). I hver gridcelle behandles isen i 5 tykkelseskategorier, og for hver kategori beregnes isens tykkelse, koncentration, bevægelse og varmebalance. Kortet over havistykkelsen viser middel-istykkelsen i hver grid-celle.

Grafen til højre viser den årlige variation af havisens volumen på den nordlige halvkugle, eksklusiv Østersøen og Stillehavet. Isens volumen er beregnet ud fra istykkelserne fra HYCOM-CICE modellen. I hver grid-celle udregnes volumenet som tykkelsen gange koncentrationen gange arealet, og bidragene fra alle grid-celler summeres til at give det totale volumen. Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus en standardafvigelse baseret på 10-års perioden 2004-2013.

Læs mere om modellen bag kortet.