Havisens udbredelse

Kortet viser havisens udbredelse på den nordlige halvkugle. Det opdateres dagligt.

For at få et reelt billede af havisens tilstand må man både vurdere dens udbredelse, tykkelse samt volumen.

De blå markeringer viser kystlinjer.

Grafen viser den årlige variation i udbredelsen af havis på den nordlige halvkugle. Havisens udbredelse er defineret ved de områder, som har mindst 15% iskoncentration, det vil sige, at 15% af overfladen er dækket af is.

Det grå område omkring den klimatologiske middelværdi svarer til plus/minus en standardafvigelse. Isens udbredelse er baseret på satellitdata og er fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF).

Se også kortet med havisens tykkelse og volumen.

Læs mere her.

 

 

 

 

 

Havisens tilstand er bestemt af både udbredelse, tykkelse og volumen

 

Isdækket i Arktis vokser gennem vinteren og topper i marts måned. Afsmeltningen tager fart i løbet af foråret, når Solen får mere magt, og i september er isens udbredelse typisk nede på en tredjedel af vinterens maksimum.

Der kan forekomme forskelle i iskantens placering i de to kort, ”Havisens udbredelse” og ”Havisens tykkelse og volumen”, da modelberegningerne ikke altid stemmer helt overens med satellitsensorernes registrering af isens udbredelse.

Iskoncentrationerne er baseret på satellitdata og er fra Ocean and Sea Ice, Satellite Application Facility-projektet (OSISAF).

Læs mere om de data, der ligger bag kortet.