Arktis: Danske forskere gør status for 2016

Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres nu i en sæsonrapport på den danske Polar Portal

I løbet af 2016 har forskerne observeret og udført beregninger for Grønlands indlandsis og den arktiske havis. Efter afslutningen af årets smeltesæson er det nu tid til at gøre status. Det sker på Polar Portal (polarportal.dk), som er et samarbejde mellem danske institutioner, der forsker i Arktis.

”Hvis vi ser på Indlandsisen, så fortsætter afsmeltningen i 2016 omtrent i den takt, vi har set siden årtusindskiftet”, siger klimaforsker Martin Stendel fra DMI, der har det overordnede ansvar for Polar Portal.

I perioden 2003-2016 mistede Indlandsisen i gennemsnit 268 gigaton (268 mia. ton) is hvert år. Denne udvikling er afdækket via data fra GRACE-satellitterne

”Ser vi på havisen, er der en tilsvarende udvikling”, siger Martin Stendel.
”Her er der år med mere eller mindre havis, men set over flere år, så daler arealet af havisen konsekvent”.

Den del af året, hvor havet i Arktis er dækket af is, er forkortet med en til tre måneder siden slutningen af 1970'erne, og ved minimum i september svinder havisen hvert år med et areal, der svarer til to gange Danmarks landområde.

Sæsonrapporten for 2016 har flere andre væsentlige konklusioner:

  • Tidlig afsmeltning af Indlandsisen på grund af rekordvarme i Grønland
  • Største tab af gletsjerareal på Grønland siden 2012
  • Stor, men ikke rekordstor, smeltesæson på Grønland
  • Albedoen (evnen til at reflektere sollys) af Indlandsisen var i 2016 den femtelaveste i de 17 år med målinger
  • Havisen i Arktis nåede et lavt, men ikke rekordlavt, minimum i 2016

Data til at beregne det totale massetab fra Grønland og dermed havstigningen i smeltesæsonen 2016 er endnu ikke til rådighed.

Læs mere om resultaterne i rapporten, der udkommer på danskengelsk og grønlandsk

Polar Portal og sæsonrapporten er et samarbejde mellem DMI, GEUS, DTU-Space and DTU-Byg.

Martin Stendel kan kontaktes via DMI’s pressetelefon på 39 15 75 09, twitter @MartinStendel eller mail til kommunikation@dmi.dk. Polar Portal er også på Twitter: @PolarPortal

Af Niels Hansen

© DMI, 16. december 2016.