Sæsonrapport 2017

28. February 2018

Polar Portalens sæsonrapport for 2017 er klar til download.

Sæsonens vigtigste resultater for Grønlands indlandsis og den arktiske havis opsummeres nu i en sæsonrapport på den danske Polar Portal

I løbet af 2017 har forskerne observeret og udført beregninger for Grønlands indlandsis og den arktiske havis. Efter afslutningen af årets smeltesæson er det nu tid til at gøre status. Det sker på Polar Portal (polarportal.dk), som er et samarbejde mellem danske institutioner, der forsker i Arktis.

Efter en snerig efterår og vinter fulgte en kølig sommer med en svag smeltesæson. Det medførte, at indlandsisen kom styrket ud af sæsonen. Mens iskappen mistede 268 gigaton (268 mia. ton) is i gennemsnittet 2000-2016, var der en lille tilvækst af 44 Gt i 2017. Dette skal dog ses i lyset af dem samlede ismasse, Grønlands indlandsis har tabt over de sidste 15 år, nemlig cirka 3600 Gt.

Massebalancen ved overfladen var positiv og endte med at 544 Gt mere sne faldt end den mængde der smeltede og løb ud i havet (dog eksklusiv tab fra gletsjere og isbjerge).

Havisen havde det desværre ikke så godt. Den kom svækket ind i smeltesæsonen. Og selv som sommeren var kølig, smeltede der havis nok, at situationen ligner den fra 2016 med meget lille udstrækning.

Sæsonrapporten for 2017 byder på følgende væsentlige konklusioner:

Meget nedbør, kølig sommer samt svag og kort smeltesæson

• Usædvanlig lille afsmeltning

• Sidste år med GRACE-satellitterne

• Indlandsisens albedo var i 2017 den tredjehøjeste i 18 år

• En svækket arktisk havis blev hjulpet af den kolde sommer 2017

 Læs mere om resultaterne i rapporten, der udkommer på danskengelsk og grønlandsk