Dansk-ledet ESA projekt har frigivet 25 års satellit data for ændringer af Grønlands indlandis

Af René Forsberg, DTU

European Space Agencys ”Climate Change Initiative” for Grønland, et projekt samarbejde mellem fire danske institutioner og fem internationale partnere, har netop frigivet en lang række satellit-baserede målinger af ændringer i Grønlands indlandsis. Data viser ændringer i indlandsisens totale masse, højdeændringer relateret til isens afsmeltninger, ændringer i udløbsgletshere, samt ændringer i isens flydehastighed. Data dækker perioden fra 1992 eller 2002 til i dag, afhængigt af måletyperne. Figuren viser et eksempel på data: is hastigheder for hele indlandsisen, som bl.a. viser hvordan isstrømmene i det store udløbsgletschere forplanter sig langt ind på isen.

De nye data bekræfter den tiltagende afsmeltning af indlandisen, især i det sidste 10-år, og giver vigtige data til at ”kalibrere” klimamodeler, og dermed sikre mere nøjagtige forudsigelser af en fremtidige udvikling.  

De netop frigivne nye data omfatter

 

  • Målinger af højdeændringer fra CryoSat 2010-15;
  • Årlige ishastigheder for hele indlandsisen 2013-15 fra ESA/Copernicus Sentinel-1 missionen.
  • Tidsserier af ishastigheder for ni større udløbsgletschere, også fra Sentinel-1
  • Gletscherfront og ”grounding line” data for større udløbsgletschere
  • Masse tab a indlandsisen og større dræningsbassiner fra GRACE missionen 2002-16 

Data er frit tilgængelige efter en simpel bruger registrering i standardiserede tekst eller binære formater (netCDF, ASCII, Shapefiles eller GeoTIFF)  på http://products.esa-icesheets-cci.org. Et nyhedsbrev og baggrundsmateriale kan findes på CCI projektets hjemmeside http://www.esa-icesheets-greenland-cci.org.

ESA Grønland CCI projektet er et samarbejde mellem DTU Space, DMI, GEUS og Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, samt med internationale partnere ENVEO (Østrig), Nansen Centret (Norge), S&T (Norge), TU Dresden (Tyskland), og University of Leeds (UK).

For mere info: Rene Forsberg eller Louise Sørensen, DTU Space (rf@space.dtu.dk eller slss@space.dtu.dk)