Gletsjere i Nordøstgrønland på tilbagetog

19. marts, 2014
Ruth Mottram

Med kun ganske få observationer i det nordøstlige Grønland, er DMI’s vejrstationer en vigtig brik i forskningen af, hvilken effekt klimaforandringer kan have for Indlandsisen. Med datasets fra vejrstationerne afslører forskere ved DTU Space udbredt afsmeltning af gletsjere i denne region.

Danske forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har observeret udbredt tilbagetrækning af gletsjere i det nordøstlige Grønland. Observationer fra DMI’s vejrstationer Danmarkshavn og Henrik Krøyer Holme spiller en stor rolle i forskernes arbejde.

Under ledelse af forskeren Shfaqat Abbas Khan fra afdelingen for geodæsi (landmåling) ved DTU Space har forskerne påvist, at stigende temperaturer i Nordøstgrønland i begyndelsen af 2000’erne (delvist grundet reduktion af havis) har forårsaget øget kælvning af isbjerge fra flere gletsjere. 

Dette har endvidere udløst øget flydehastighed og tilbagetrækning af gletsjerfronter i en tilbagekoblingsproces, der har spredt sig til store dele af iskappen i de nordøstlige områder.

Der forefindes kun ganske få observationer fra Nordøstgrønland, så DMI’s helt unikke datasets fra området er af stor betydning for klimaforskning.

Iskappen i det nordøstlige Grønland har været anset for at være stabil og relativt upåvirket af klimaforandringer. Derfor har fremskrivninger af havenes stigende vandstande sjældent udgjort et særligt stort bidrag fra netop denne region.  

Gletsjermodeller forbedres

”Forskningen, som vi udfører i samarbejde med DTU Space skal hjælpe os med at forbedre vores modeller væsentligt," siger klimaforsker ved DMI Marianne Sloth Madsen, som til dagligt arbejder med gletsjermodeller. Hun fortsætter: 

"Vi har kun ganske få observationer fra det nordøstlige Grønland, og undersøgelsen viser, at forbedrede kælvningsprocesser i vores modeller er altafgørende for, at vi bedre kan forstå Indlandsisens udvikling i fremtiden - især i denne region.”

Vejrstationen Henrik Krøyer Holme iklædt smukt solskin. Klik for stor version.
Moskusokser ved Danmarkshavn Vejrstation. Klik for stor version.
Vejrstationen Henrik Krøyer Holme ligger øde og svært tilgængeligt. Datasets på lang tidsskala fra denne og andre vejrstationer i det nordøstlige Grønland er altafgørende i forskningen af, hvilken effekt klimaforandringer kan have for Indlandsisen.

Vigtig kombination

Det samlede område, som indgår i undersøgelsen, inkluderer omkring 16% af Indlandsisen. Dette er dobbelt så meget som den legendariske Jakobshavn Isbræ, der de seneste år har vist endnu større tilbagegang.

"DTU Space er en vigtig samarbejdspartner i Polar Portal-projektet, og den nye forskning viser netop, hvor betydningsfuld kombinationen af modeller, satellitobservationer og direkte målinger er for virkelig at kunne forstå det arktiske klima og indvirkningerne på Indlandsisen i Grønland,” siger klimaforsker ved DMI og koordinator på polarportalen Peter Langen.