Indlandsisen overrasker

En veletableret sammenhæng mellem Indlandsisen evne til at reflektere sollys og dens samlede massetab brød sammen i 2013.

"I årene fra 2002 til 2012 er der en tæt korrelation mellem variationer i isens evne til at kaste sollys tilbage og hvor meget is, der samlet set smelter. Den sammenhæng ophører pludselig i 2013. Reflektiviteten i løbet af året peger på et forholdsvist stort istab i 2013, mens de reelle målinger af Grønlands masse viser, at 2013 var et år med et meget lille massetab", forklarer Jason Box fra GEUS.

Forskerne forventer, at den nye indsigt fører til en dybere forståelse af de mange komplicerede processer, der bidrager til variationer i Indlandsisens samlede masse.

"Det kom bag på os, at den ellers veletablerede sammenhæng pludselig forsvandt, men det er ofte sådan forskning fungerer. Indlandsisen er fuld af overraskelser, og vi lærer hele tiden flere og flere af dens hemmeligheder", siger Peter Langen fra DMI.

Opdagelsen betyder, at forskerne ikke længere vil anvende aktuelle målinger af reflektivitet til en foreløbig vurdering af massetabet. I stedet afventer de reelle data for massetabet, der dog først er tilgængelige med adskillige måneders forsinkelse. Det har konsekvenser for vurderingen af massetabet i 2013, som skal korrigeres. Det har resulteret i et addendum til Polar Portalens sæsonrapport.