Indlandsisens smeltesæson går på hæld

19. august 2013

Peter Langen, DMI

Onsdag i sidste uge var overflademassebalancen positiv for første gang siden smeltningen tog fart først i juni. Lørdag bidrog kraftigt snevejr med et solidt skub i den positive retning.

D. 14. august var overfladebidraget til massebalancen på Grønlands indlandsis på +0,6 gigaton pr. dag. Et gigaton (Gt) svarer til en kubikkilometer vand, og onsdagens 0,6 Gt er i denne sammenhæng et ret beskedent bidrag. Men overflademassebidragene er forblevet positive lige siden, og i lørdags gav et kraftigt snevejr over Vestgrønland et positivt bidrag på 4 Gt. Dagene markerer begyndelsen på afslutningen af smeltesæsonen: Solen står nu lavere på himlen, og klimatologisk set er det typisk i disse uger, at iskappens overfladeregnskab skifter fortegn. I løbet af sommeren mistes der mere is via smeltning, end der kommer til fra snefald. Om vinteren er det omvendt, og skiftet sker typisk i løbet af august.

Kort over overflademassebalancen i lørdags (i mm vandækvivalent pr. dag).
Øverst: Det totale daglige bidrag til overflademassebalancen fra hele Indlandsisen (blå linje, Gt/dag). Nederst: Den akkumulerede overflademassebalance fra 1. september til 18.august (blå linje, Gt). Den mørkegrå linje viser den tilsvarende gennemsnitlige værdi fra perioden 1990-2011 sammen med to standardafvigelser på hver side (lysegrå). Desuden vises nederst sæsonen 2011-12 (rød), som havde særlig stor smeltning på Grønland. Et Gigaton (1 Gt = 1.000.000.000.000 kg) svarer til 1 kubikkilometer ferskvand.

 

At vi nu har haft et nogle dage i træk med positiv overflademassebalance, betyder ikke, at det så bare vil bygge på fra nu af. Det kan let ske, at vejret slår om, og at smeltningen atter vil dominere i en periode. Men solen står lavere her sidst på sæsonen, så de kraftige smeltebegivenheder, vi har set tidligere på sommeren, er det nok slut med i denne omgang.

Den 4. juni dykkede overflademassebalancen under 0 og er forblevet der helt frem til nu. To kraftige smelteperioder – i henholdsvis juni og i juli-august – blev afbrudt af en roligere periode omkring midsommer. Den 26. juni var overflademassebalancen således oppe på -0,4 Gt, uden dog at blive positiv. Den kraftigste afsmeltning indtraf i den sene smelteperiode og toppede med en afsmeltning på -12,5 Gt d. 25. juli. Dette skete i en periode, hvor Sydgrønland oplevede meget varme betingelser.

De to kraftige smelteperioder har bragt 2013-sæsonens akkumulerede overflademassebalance meget tæt på den nedre udkant af normalen for perioden 1990-2011. Her nær smeltesæsonens afslutning ligger vi således omtrent 200 Gt under gennemsnittet. Selv om dette ikke er lige så urovækkende som sidste års rekordafsmeltning, er det alligevel et betydeligt tab i Indlandsisens totale masseregnskab. Hold øje med Polar Portal for at se, hvad betydningen bliver, når sæsonens regnskab endeligt gøres op.

 

Satellitbillede fra Qaanaaq-området i det nordvestlige Grønland fra 8. aug 2013.
... og fra 17. aug 2013, der illustrerer effekten af det snefald, der har ramt området.. Kilde: DMI