Klimaændringer og ekstremt vejr er relateret til højt lufttryk over Grønland

Af John Cappelen, DMI
27. april 2016

  • Klimaforandringer og ekstreme vejrforhold - herunder ekstreme vejrmønstre over Nordvesteuropa - er relateret til højtryks-vejrsystemer over Grønland.
  • Ny forskning afslører stigning i atmosfæriske højtrykssystemer siden 1980'erne gennem alle årstider
  • Højtryks-vejrsystemerne bringer usædvanlig varm luft op over Grønlands Indlandsis

Grønland er en af de regioner i Verden, der opvarmes hurtigst. Ny forskning, fra et team af eksperter i klimaændringer ledet af professor Edward Hanna ved ”University of Sheffield” har identificeret ændringer i de vejrsystemer over Grønland, der trækker usædvanlig varm luft op over den vestlige flanke af Grønland Indlandsis. Disse vejrsystemer er også knyttet til ekstreme vejrmønstre over det nordvestlige Europa. Seniorklimatolog John Cappelen fra Danmarks Meteorologiske Institut er en del af teamet.

”Blokeringer” over Grønland

I undersøgelsen blev ændringer i vejrsystemer over Grønland siden 1851 analyseret ved hjælp af et redskab kaldet ”Greenland Blocking Index” (GBI). Indekset måler forekomsten og styrken af ​​atmosfæriske højtrykssystemer, som har en tendens til at forblive stationære og blokerende når de opstår, resulterende i lange perioder med relativt stabile og rolige vejrforhold. Højtrykssystemerne forhindrer også storm-systemer i at bevæge sig ind i området. Den tidligere tilgængelige version af GBI går kun tilbage til 1948.

Teamet af klimaeksperter har fundet en stigning i forekomsten af ​​atmosfæriske højtryks -'blokerings' -systemer over Grønland siden 1980'erne gennem alle årstider, resulterende i en stigning i forekomsten af ​​varm luft i regionen som igen kan relateres til den signifikante markante opvarmning af Grønland og i øvrigt også det øvrige Arktis sammenlignet med resten af Verden. Dette har en betydelig indflydelse på ekstremt vejr og klimaændringer i regionen.  Det påvirker også vejrsystemer nedstrøms for Grønland, såsom i Nordvesteuropa. Nylige våde somre i Danmark, for eksempel, kan være knyttet til disse stationære højtrykssystemer over Grønland.

Sammenhæng med tilbagetrækning af havisen?

Forskerholdet fandt også, at de blokerende tryksystemer over Grønland i december udviser et mere variabelt billede fra år til år i de seneste årtier. Dette afspejler en stigende destabilisering af atmosfæriske vejrsystemer i det sene efterår og den tidlige vinter. Holdet mener, det kan være relateret, i det mindste delvist, til det dramatiske fald i mængden af havis i det arktiske område.

Mængden af havis i hele Arktis er signifikant reduceret i de senere år, og vi ved allerede at det kan have en forstærkende effekt på opvarmning i regionen. Hvad denne undersøgelse nu fortæller os, er, at ændringer i stationære højttryk over Grønland bidrager til ændringen i det polare klima.

Undersøgelsen har mere end fordoblet tidsperioden på data analyseret i forbindelse med blokerende vejrsystemer i Grønland og det er et nyttigt værktøj når man skal kigge på ændringer i Nordatlantens atmosfæriske cirkulation. Resultaterne kan muliggøre en bedre forståelse af sammenhængen mellem klimaforandringer på mellem -og høje breddegrader, når det kombineres med andre klimatologiske studier.

Resultaterne fra forskningen er offentliggjort i International Journal of Climatology den 27. april 2016.

Greenland Blocking Index 1851-2015: a regional climate change signal

Hanna, E., Cropper, T., Hall, R. and Cappelen, J. (2016) Greenland Blocking Index 1851-2015: a regional climate change signal. International Journal of Climatology.

Abstract

We present an extended monthly and seasonal Greenland Blocking Index (GBI) from January 1851- December 2015, which more than doubles the length of the existing published GBI series. We achieve this by homogenising the Twentieth Century Reanalysis  version 2c-based GBI and splicing it with the NCEP/NCAR Reanalysis-based GBI. For the whole time period there are significant decreases in GBI in autumn, October and November, and no significant monthly, seasonal or annual increases. More recently, since 1981 there are significant GBI increases in all seasons and annually, with the strongest monthly increases in July and August. A recent clustering of high GBI values is evident in summer, when seven out of the top eleven values in the last 165 years – including the two latest years 2014 and 2015 - occurred since 2007. Also, 2010 is the highest GBI year in the annual, spring, winter and December series but 2011 is the record low GBI value in the spring and April series. Moreover, since 1851 there have been significant increases in GBI variability in May and especially December. December has also shown a significant clustering of extreme high and low GBI values since 2001, mirroring a similar, recently identified phenomenon in the December North Atlantic Oscillation index, suggesting a related driving mechanism. We discuss changes in hemispheric circulation that are associated with high compared with low GBI conditions. Our GBI time series should be useful for climatologists and other scientists interested in aspects and impacts of Arctic variability and change.

Keywords: Blocking; climate change; GBI; Greenland; NAO; pressure