NAO-skift accelererede smeltning i juli

6. august 2013

Ruth Mottram og Niels Hansen, Polar Portal.

2013 når ikke at blive lige så stor en smeltesæson som 2012 til trods for et markant vejrskifte mod varmere tilstande midt i juli.

Juli startede kølig over Indlandsisen, men midt på måneden skiftede det såkaldte NAO-indeks, og derefter tog afsmeltningen fart.

NAO eller North Atlantic Oscillation er et regionalt mønster af høj- og lavtrykssystemer, der skiftevis kan føre kold luft fra nord ned over Grønland (den positive fase) eller tillade varmere luft fra syd til at komme over indlandsisen (den negative fase).

Skiftet i perioden den 15. til den 18. juli var altså fra den positive til den negative fase.

Klimaforsker ved DMI, Ruth Mottram forklarer
"I periode 15. til 18. juli så vi NAO-indekset skifte fra konsekvent positivt, hvilket bidrog til et køligt forår og tidlig sommer, til hovedsageligt negativt. Det betød, at mild luft strømmede op over Grønland, og vi fik en række dage med klar himmel. Disse forhold var perfekte til at øge overfladesmeltningen i Grønland - særligt på den sydlige del af øen".

I slutningen af juli var der udbredt smeltning over store dele af Indlandsisen. Det viser både modeller samt satellitdata. Det betød blandt andet afsmeltning i hele Saddel-regionen tværs over Grønland - usædvanligt men ikke uden fortilfælde.

PROMICE-vejrstationen der drives af GEUS 1850 meter over havet registrerede også de milde forhold. Dirk Van As, glaciolog ved GEUS bekræfter,
"Vi så tre dage med et døgnmiddel over frysepunktet i juli ved KPC_U-vejrstationen. Det er usædvanligt høje temperaturer for stedet - noget vi kun har set én gang tidligere siden 2008".

På trods af den kraftige afsmeltning i slutningen af juli ender 2013 dog efter alt at dømme som en mindre smeltesæson end rekordåret 2012.

Du kan læse meget mere i den månedlige rapport om indlandsisens tilstand.