Ny rapport: Sydvestgrønlands temperatur siden 1784

Af John Cappelen, DMI
27. maj 2014

229 års vejrdata fra det sydvestlige hjørne af Grønland er nu frit tilgængelig.

Kontinuerlige instrumentelle temperaturoptegnelser for Grønland når tilbage til slutningen af det 19. århundrede på et begrænset antal kystnære lokaliteter (1).

Ved at kombinere tidligere observationer/optegnelser fra steder langs syd- og vestkyst har det været muligt at udvide tilbage til år 1784. En udvidet sydvestgrønlandsk serie 1784-2005 blev første gang udgivet i et tidligere arbejde (2).

Nu er serien opdateret frem til 2013 i en DMI-rapport, der præsenterer den længste, tilgængelige grønlandske temperaturserie 1784-2013. Tre individuelle dataserier, som er brugt til at konstruere serien, er også inkluderet.

John Cappelen and Bo M. Vinther
DMI teknisk rapport No. 14-06
SW Greenland temperature data 1784-2013
Rapport: http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2014/tr14-06.pdf
Data: http://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Rapporter/TR/2014/tr14-06.zip

Den lange dataserie dækker det sydvestlige Grønland, hvor også Ilulissat ligger. Sommerfoto John Cappelen.

Denne længste tilgængelige instrumental Grønland temperatur serie er omkring 9% ufuldstændig i de ældste dele. Der er dog tilstrækkelige data (yderligere 74 komplette vintre og 52 komplette somre), til at bidrage med en værdifuld information, hvad angår slutningen af det 18. århundrede og det 19. århundrede.

En lang, homogen sydvestgrønlandsk instrumentel temperaturserie er af betydelig offentlig og videnskabelig interesse. Den er af betydning for fortolkningen af det stigende antal grønlandske iskerner og for kalibrering og validering af iskappemodeller, der bruges til at forudsige, hvordan Indlandsisen i Grønland responderer på den globale opvarmning.

Grønlandske temperaturserier har vist stigende tendens siden midten af 1980'erne. Den tidligere undersøgelse fra 2006, der forlængede den sydvestgrønlandsk temperaturserie tilbage til 1784, viste, at på trods af at temperaturen var steget i de sidste årtier, var 1930'erne og 1940'erne stadig de varmeste årtier i Sydvestgrønland.

Med de nyeste tal inkluderet i den nye DMI-rapport står det nu klart, at det første årti af det 21. århundrede var rekordvarmt i Sydvestgrønland med 2010 som det varmeste år. 2010 blev varmere end noget andet år i den sydvestgrønlandske temperaturserie og årtiet 2001-2010 var varmere end nogen anden 10-års-periode.

(1) Cappelen, J. (ed) (2014). DMI Monthly Climate Data Collection 1784-2013, Greenland, DMI Technical Report 14-04. Copenhagen.

(2) Vinther et al. (2006): Extending Greenland temperature records into the late eighteenth century, J. Geopys. Res., 111, doi:10.1029/2005JD006810, JGR, 111, D11105 http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/greenland.