Oplev klimaets forandringer, mens de sker

Arktis er det sted på kloden, hvor den globale opvarmning slår stærkest igennem. Derfor lancerede forskere fra DMI, GEUS og DTU Space i samarbejde med energistyrelsen i 2013 hjemmesiden polarportal.dk, som rapporterer live fra klimaændringerne i Arktis. Nu er forskerne klar med en mere avanceret version af Polar Portal, hvor du via animationer kan følge forandringer i vejr, vind, havisens afsmeltning og Grønlands farve. Den nye version af polarportal.dk lanceres 20. maj.

Ændringerne i Arktis går hurtigere end noget andet sted i verden. Det betyder radikalt ændrede vilkår for mennesker, dyr og planter – men også nye muligheder. Hvis havisen fortsætter med at forsvinde, vil det for eksempel få indflydelse på klimaets energiregnskab, dyrelivet og skibstrafikken. Hvis Indlandsisen fortsætter med at smelte hurtigere, end den bygges op, stiger det globale havniveau. Og hvis permafrosten tør, får det dramatiske konsekvenser for både dyreliv og infrastruktur i Arktis.

På den nye udgave af Polar Portal er der en masse nyt materiale. Det gamle materiale findes stadig, men man kan nu gå tilbage og se det som animationer.

”Rapporter fra FN’s Klimapanel IPCC viser, at kloden står over for alvorlige klimaændringer. Arktis er et af de steder på kloden, der oplever de største omvæltninger. Få mennesker har mulighed for at se forandringerne med egne øjne, men gennem polarportal.dk giver danske forskningsinstitutioner os alle sammen mulighed for at følge udviklingen i Arktis dag for dag.” siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

”Danmark har en lang tradition for at forske i Arktis. Gennem årtier har vi overvåget vejret, klimaet og isen i Grønland. Det er et arbejde som bliver vigtigere i disse år, hvor både Indlandsisen og havisen smelter med stigende hastighed.”

Levende billeder

Polarportal.dk blev lanceret i 2013, men 20. maj går DMI, GEUS og DTU Space i luften med en forbedret udgave. En af de centrale nyheder på polarportal.dk er, at satellitbilleder, målinger og modelberegninger præsenteres som 'levende billeder' via animationer. Disse animationer viser udviklingen i vejret, gletsjerne, indlandsisen og havisen og giver svar på en række spørgsmål: Hvor meget smelter det på Indlandsisens overflade? Hvilke gletsjere rykker tilbage? Hvor udbredt er havisen?

Polarportal.dk bygger på en omfattende mængde data, som DMI, GEUS og DTU Space indsamler og bearbejder. Det er unikt, at polarportal.dk dækker både Indlandsisen og havisen. Det gør det nemlig muligt at se sammenhænge mellem forskellige fænomener i Arktis. Hvis en animation af vejret afslører markante vindfænomener, kan man samtidig også se, hvilken betydning det har for havisens udvikling og bevægelse. Og hvis der er stor udvikling på Indlandsisen i et givent område, så kan polarportal.dk’s temperatur-animationer måske give forklaringen via data om højere temperaturer.

Vind og temperatur centreret i Arktis er et af de mange, nye, 'levende' produkter på Polar Portal til 2014. Klik for at komme til vejret i Arktis.

Følg løbende med

Katrine Krogh Andersen, leder af Forskning og Udvikling på DMI, siger ”Der er sket store ændringer i Grønlands indlandsis og havisen i Arktis over de seneste 10-15 år. Den globale opvarmning har været med til at sætte ændringerne i gang, og ændringerne i Arktis har betydning for klimaet andre steder. Gennem polarportal.dk vil vi gerne give mulighed for, at alle løbende kan følge, hvad der sker i Arktis på baggrund af store mængder data og viden fra DMI, GEUS og DTU Space”.

Kort, kurver og animationer opdateres løbende med nye data fra satellitter og modelberegninger – i mange tilfælde dagligt. Polarportal.dk leverer dermed den seneste viden om, hvordan vejr og klimaforandringer påvirker indlandsisen og havisen i Arktis.

Senere på sommeren vil polarportal.dk desuden vise udviklingen i Sydvestgrønlands permafrost og tykkelsen af den arktiske havis.

Polarportal.dk er støttet af DANCEA Klimastøtten til Arktis, som administreres af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger vedrørende polarportal.dk: 


eller..

..DMI – Danmarks Meteorologiske Institut, Havis: Sektionsleder Nicolai Kliem (39 15 72 11), Indlandsis: Klimaforsker Peter Langen (39 15 74 02)

..GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland,  Seniorforsker Signe Bech Andersen (91 33 38 04)

..DTU Space – Institut for Rumforskning og Teknologi, DTU, Forsker Louise Sandberg Sørensen (45 25 97 14)