Polar Portal fremvist i DR Nyhederne

Den målte udledning af drivhusgasser i 2013 i blev d. 9. september fremlagt i den nyeste WMO Greenhouse Gas Bulletin. Rapporten viser at mængden af drivhusgasser i atmosfæren nåede nye rekordhøjder i 2013 og at årets udledning var den højeste målt i 30 år. Seniorforsker Andreas Ahlstrøm fra GEUS blev interviewet til DR Nyhederne 18:30 om hvilken betydning det havde for klimaet og fremviste i den forbindelse overvågningen af Indlandsisen set gennem Polar Portal.

Du kan læse mere om den nye WMO-rapport på dmi.dk.

Andreas P. Ahlstrøm fra GEUS viser Polar Portal frem i DR.

lo