Redningsaktion for grønlandske massebalancedata

Fra PROMICE Nyhedsbrev Nr. 7 2014

Af William Colgan, post doc, GEUS, Horst Machguth, post doc, DTU, Andreas P. Ahlstrøm, researcher, GEUS og Signe B. Andersen, Senior researcher, GEUS

Et omfattede arbejde med at redde gamle observationer af Indlandsisens massebalance er ved at være tilendebragt og resulterer i en ny enestående database.

Overflademassebalancen beskriver den isolerede tilvækst og afsmeltning af Indlandsisens overflade, og er et vigtigt mål for indlandsisens sundhed. To tredjedele af Indlandsisen massetab stammer fra overfladen, mens produktion af isbjerge tegner sig for resten. Således er et vigtigt fokus for PROMICE at vedligeholde et netværk af automatiske vejrstationer i Indlandsisens smelteområde, som observerer overflademassebalancen. PROMICE netværket af vejrstationer observerer p.t. overflademassebudget i otte områder af iskappen. Den systematiske indsamling af data fra Indlandsisens overflade er af afgørende betydning for kalibrering og evaluering af de regionale klimamodeller, som simulerer overflademassebudgettet og dets forandring gennem tiden for hele Indlandsisen.

Den mest omfattende sammenligning af overflademassebudgetmodeller til dato viser, at der er uforholdsmæssigt få tilgængelige kalibreringsdata i Indlandsisens smelteområde langs randen af Indlandsisen i forhold til i akkumulationsområdet i det indre af Indlandsisen1. Da iskerner, som kan samles i akkumulationsområdets overflade giver kontinuerlige massebudgetoptegnelser fra mange årlag, var over 3000 observationsår fordelt over 100 steder tilgængelige her. I smelteområdet var derimod kun 100 målinger fra et enkelt sted tilgængelige på grund af nødvendigheden af årlige besøg for at måle afsmeltningen. Der er dog blevet indsamlet langt flere observationer i smelteområdet gennem den lange periode, der er udført glaciologisk forskning i Grønland. Derfor har man inden for PROMICE samlet de historiske overflademassebudgetobservationer fra Indlandsisen smelteområde og omkringliggende lokale gletsjere i en systematisk database.

Med de værdifulde overflademassebudgetobservationer fordelt på tværs forskellige undersøgelser, hvoraf de fleste er fra før den digitale tidsalder eller ikke-offentliggjorte, var disse historiske data reelt utilgængelige for den internationale forskningsverden. Over de seneste fem år har PROMICE digitaliseret feltrapporter, rekonstrueret geografiske koordinater, og kvalitetsvurderet data for at oparbejde databasen. Mangeårig institutionel viden, fra GEUS erfarne glaciologer Anker Weidick og Henrik Højmark Thomsen, var afgørende for at finde ud af, hvor man skulle lede efter observationer, og hvordan de forskellige informationer skulle fortolkes og sammenstilles. I samarbejde med mange partnere, både i Danmark og internationalt, er PROMICE teamet glade for at se redningsprojektet for disse data nærme sig sin afslutning. Databasen og kildedokumenter er genstand for en kommende videnskabelig publikation, og bliver frit tilgængelige via PROMICE hjemmeside i 2015.

Med mere end 2400 observationer fordelt over 36 steder, forbedrer den nye database antallet af massebudgetobservationer fra smelteområdet af Grønlands Indlandsis og lokale gletsjere til rådighed for den globale forskningsverden med en størrelsesorden.

Kort over positioner og tidsperioder for overflademassebalanceobservationerne indeholdt i databasen. Fra Vernon et al. 2013. Surface mass budget model intercomparison for the Greenland ice sheet. The Cryosphere. 7: 599-614.

De tidligste overflademassebudgetobservationer stammer fra en ekspedition i 1938 til Freja Gletsjer, Nordøst Grønland. Cirka halvdelen af observationerne har ikke været offentliggjort før. Kun 13 % af data, fandtes allerede i tabelform med koordinater. Ca. 60 % af observationerne stammer fra GEUS (tidligere Grønland Geologiske Undersøgelse, GGU) feltekspeditioner. Da data fra flere ekspeditioner og kampagner endnu ikke er blevet lokaliseret, er der fortsat mulighed for at antallet af tilgængelige observationer yderligt udvides. Overordnet, løser denne meget omfattende database et presserende behov for dataassimilation og leverer et kraftfuldt værktøj til at forstå, hvordan afsmeltningen af Grønlands gletsjere og Indlandsis har reageret på klimaet i det forløbne århundrede.

Et eksempel på georeferering af et tidligere udgivet kort fra Nunatarssuaq i Nordvest Grønland for at bestemme stagekoordinater. Fra Nobles. 1960. Glaciological Investigations, Nunatarssuaq Ice Ramp, Northwestern Greenland. Cold Regions Engineering and Research Laboratory. Technical Report 66.


PROMICE finansieres af Klima- og Energiministeriet gennem klimastøtteordningen DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) der administreres af Energistyrelsen.

  • PROMICE har som formål at bestemme massetabet fra Grønlands indlandsis, både fra smeltningen ved overfladen og fra mængden af isbjerge der søsættes.

  • PROMICE ledes af GEUS i samarbejde med DTU Space og Asiaq. Derudover samarbejdes med DMI og udenlandske universiteter og statsinstitutioner.

  • Læs mere om PROMICE på hjemmesiden www.promice.dk, hvor du kan finde billeder, film, direkte adgang til målingerne på Indlandsisen og webbaseret undervisningsmateriale til skolebrug. 
K. Rodahl og H. Ahlmann måler stager på Freja Gletsjer på en svensk ekspedition i 1939. Fra 2Ahlmann et al. 1942. Studies in North-East Greenland 1939-1940, Part III-IV. Geografiska Annaler. 24: 1-50.