Usædvanlig tidlig afsmeltning i Grønland

Af Ruth Mottram, DMI
12. april 2016

En tidlig smeltebegivenhed over Grønlands indlandsis fandt sted denne uge, og de tidligere rekorder for afsmeltning over 10% af overfladen blev blæst af banen.

Venstre: Kort over områder, hvor afsmeltning har fundet sted inden for de to seneste dage. Højre: Procentdelen af iskappens overflade, hvor afsmeltning har fundet sted fra 1. januar frem til nu (blå). Den mørkegrå kurve viser gennemsnittet over 1990-2013. Det lysegrå bånd viser variationerne år til år for hver dag.
Daglige gennemsnitstemperaturer ved NUK_L (nær Nuuk) og KAN_U (nær Kangerlussuaq) for hver dag i 2016 (PROMICE.dk). Klik for forstørrelse.

Ud fra observations-drevne vejrmodeller ved DMI, oplevede knap 12% af Indlandsisens overflade afsmeltning på mere end 1 mm mandag d. 11. april. Dette kom efter en tidlig begyndelse på afsmeltningen dagen forinden. Forskere ved DMI var først forundrede over denne tidlige afsmeltning. ”Vi var nødt til at undersøge, om vores modeller stadig fungerede, som de skulle” siger Peter Langen, klimaforsker ved DMI. ”Heldigvis kunne vi se fra PROMICE-stationerne på iskappen, at temperaturen var vel over frysepunktet, endda over 10 grader. Det hjalp med til at forklare resultaterne.” Den tidligere top-3 over tidlige datoer for mere end 10% smelteareal lå alle i maj (5. maj 2010, 8. maj 1990 og 8. maj 2006).

”Selv vejrstationer ret højt oppe på isen observerede meget høje temperaturer i mandags” siger Robert Fausto, forsker på GEUS, der står for PROMICE-smeltedata. ”Ved KAN_U-stationen, for eksempel, en station 1840 m over havniveau, så vi en maksimumtemperatur på 3,1 grad. Dette ville være en varm dag i juli, for slet ikke at tale om april.” Andre PROMICE-stationer længere nede havde daglige gennemsnitstemperaturer mellem 5 og 10 grader.

På samme måde sås langs Grønlands kyst, hvor DMI har temperaturmålinger tilbage til 1873, temperaturer, der var tæt på at sætte april-rekorder. Kangerlussuaq målte en maksimumtemperatur på 17,8 grader. DMI-stationen ved Summit (inde midt på isen) satte ny ”varmerekord” for april på -6,6 grader. ”Alting smelter” siger Aqqaluk Petersen fra Nuuk.

Afsmeltningen blev sat i gang af varm luft, der blæste fra sydvest og bragte regn op langs kysten. Dette ligner situationen under de kraftige afsmeltninger i 2012, da 95% af overfladen oplevede smeltning. Dette er for nylig blevet analyseret i detalje af forskere fra GEUS og DMI (Fausto et al., 2016).

Kort, der viser den usædvanlige vejrsituation over Grønland mandag d. 11. april 2016 kl 18 UTC. Linjerne (isohypser) forbinder punkter med samme højde af 500 hPa-fladen, et mål for gennemsnitstemperaturen mellem overfladen og ca 5-6 km’s højde. De farvede tal angiver fryseniveauet (dvs, højden under hvilken temperaturen er over 0 grader; SFC betyder, at dette er helt nede ved overfladen) i kilometer.
Overflademassebalancen mandag d. 11. april viser for det meste en tilvækst fra frysende regn og sne, mens små mørkerøde områder viser afstrømning fra isen.

Martin Stendel, en klimaforsker på DMI, forklarer ”det er en meget usædvanlig situation, navnlig så tidligt på sæsonen, med meget kolde og dybe lavtryk mod vest og øst og meget varm luft, der danner et ”låg” over Grønland. Dette bidrog til at bringe en frontzone med meget varm luft og regn op over isen. Et fryseniveau på 2,4 km i Narsarsuaq er meget usædvanligt (sammenlign bare med Portugal på kortet), og det er en 500 hPa-højde på næsten 5760 m også. Sådanne værdier ses typisk meget længere sydpå - om sommeren. Det meget kolde vejr i Nørdøstgrønland er desuden netop hvad vi vil forvente med denne vejrtype.”

Meteorologerne Marie Rasmussen og Jesper Eriksen ved DMI forventer at vejret over Grønland gradvist vil køle lidt ned i løbet af ugen. Men et nyt frontsystem kan muligvis give udbredt afsmeltning igen fra på torsdag.

Regn og smeltevand på isen på denne tid af året løber for det meste ned i sneen og genfryser. ”Smeltevand, der genfryser, afgiver varme til sneen dybere nede, og mindsker dermed den opvarmning, der senere skal til at sætte smeltning i gang igen. Det kan også danne is-lag, der giver afstrømning tidligere på sæsonen” siger prof. Jason Box fra GEUS, der leder et projekt om dette under Danmarks Forskningsråd sammen med Robert Fausto, DMI og DTU (retain.geus.dk).

Som dagens overflademassebalance-kort viser, så er der meget blåt, sandsynligvis fra frysende regn og måske noget snefald, mens små røde områder viser et netto-tab af is.

Den tidlige og voldsomme afsmeltning fra Indlandsisen vakte interesse hos internationale medier. Her finder du en liste med nogle af de mange historier:

Danske

Udenlandske