Vestantarktiske gletsjere på rutsjebanetur

20. maj, 2014
Peter Langen (DMI, Polar Portal)

Store dele af iskappen på Vestantarktis er allerede på vej til kollaps ifølge to studier, der er udkommet i denne uge. Forskerne konkluderer dog, at det fuldstændige kollaps vil tage mange hundrede år. Det vil ske langsomt i begyndelsen og først accelerere senere.

Isen på Antarktis er delt i to af en bjergkæde, der løber fra kyst til kyst. Den vestlige del hviler primært på grundfjeld, der befinder sig under havniveau. Dette har fået forskere til at mene, at den måske er ustabil. Global opvarmning kan medføre tilbagetrækning af gletsjerne og i sidste ende tabet af store dele af iskappen. Iskappen på Vestantarktis indeholder så meget is, at det globale havniveau ville stige med over 3 meter, hvis den smeltede.

Tilførsel af varmt havvand til undersiden af den flydende gletsjertunge smelter isen fra undersiden. Hvis det forreste punkt, hvor gletsjeren hviler på grunden (grounding line), befinder sig i et område, hvor hældningen går nedad ind mod gletsjeren, vil situationen være ustabil. Gletsjeren vil trække sig tilbage, til den atter når et sted, hvor hældningen går udad.

To opsigtsvækkende studier er udkommet i denne uge. Et hold af forskere fra University of California Irvine og JPL har analyseret satellitdata fra Vestantarktis over de sidste 20 år. Det andet hold fra University of Washington har brugt en model til at fremskrive udviklingen af en af de vigtigste gletsjere i Vestantarktis.

Gletsjerne Pine Island, Thwaites, Haynes, Smith og Kohler har allesammen store flydende gletsjertunger, der tillader varmt havvand at trænge ind under dem. ”Forskere har tidligere observeret varmere vand i kontakt med isen. De to nye studier viser effekten af dette på iskappen, og hvordan det fører til tilbagetrækning både nu og i fremtiden” siger Christian Rodehacke, klimaforsker på DMI. ”Satellitmålingerne analyseret af gruppen i Californien viser tydeligt den betydelige tilbagetrækning af gletsjerne i løbet af de seneste 20 år”.

Det går kun én vej

Begge studier tyder på, at forandringerne i gletsjerne er irreversible på grund af den forøgede afsmeltning og udformningen af undergrunden. Grundfjeldet ligger i dette område typisk dybere og dybere nede, jo længere ind fra kysten man bevæger sig. Det betyder, at gletsjerne ikke har et stabilt forankringspunkt.

Globalt havniveau er steget med godt 4 cm siden år 2000, og Antarktis har bidraget med omtrent 10 %. Ifølge gruppen fra University of Washington vil det vestantarktiske bidrag blive gradvist større men vil ikke overstige nogle få tiendedele meter over det 21. århundrede. Efter adskillige århundreder vil tabet af is dog sandsynligvis stige dramatisk. ”Disse resultater bekræfter faktisk bare andre studier, der har vist stigende afsmeltning fra denne sektor af Antarktis”, siger Ruth Mottram, glaciolog på DMI. ”Det nye er, at man har brugt langt mere detaljeret information om grundfjeldet. Meget få forhindringer under gletsjerne betyder, at hurtig tilbagetrækning af Vestantarktis og stigning i havniveau er plausibelt.”

I tråd med IPCC

I fremskrivningerne i den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC, har man udeladt hurtige tab af is fra denne region, der skyldes ustabilitet af marine iskapper. Det gjorde man, fordi der ikke var tilstrækkelig nøjagtige modeller og observationer til rådighed. ”Dette studie bekræfter delvis IPCC’s estimater af havniveau”, siger Ruth Mottram, der selv har bidraget til kapitlet om havniveau. ”Modellen, som de bruger på University of Washington, viser kun et beskedent bidrag til havniveau i det 21. århundrede men meget større stigninger i det lange løb. Ifølge de nye studier vil tilbagetrækningen være meget svær at standse.”

Vestantarktis