Arctic Report Card 2013


Arctic Report Card 2013 er udkommet - få det brede perspektiv på tilstanden i Arktis

Siden 2006 er der hvert år udkommet en samlet rapport koordineret af amerikanske NOAA, der vurderer tilstanden af Arktis. Udover det fysiske klima (atmosfære, ocean, havis, indlandsis, permafrost osv) tages også temperaturen på de biologiske aspekter af det arktiske miljø. Jason Box (GEUS) og John Cappelen (DMI) har bidraget til kapitlet om Grønlands indlandsis:

M. Tedesco, J.E. Box, J. Cappelen, X. Fettweis, T. Jensen, T. Mote, A.K. Rennermalm, L.C. Smith, R.S.W. van de Wal, J. Wahr (2013): Greenland Ice sheet [in Arctic Report Card 2013].

Læs hele rapporten her:

Jeffries, M. O., J. A. Richter-Menge and J. E. Overland, Eds., 2013: Arctic Report Card 2013,

http://www.arctic.noaa.gov/reportcard