Indlandsisen skrumper i dobbeltfart

Af Ruth Mottram and Christian Rodehacke

Grønlands indlandsis mister 375 kubikkilometer is hvert år, og det er dobbelt så meget, som man tidligere har estimeret, viser et nyt studie. Det understreges af, at den forgangne har budt usædvanligt høje smelte-rater i Grønland.

Forskerne på DMI blev noget overraskende i denne uge, da de opdagede de høje smelte-rater og den resulterende lave overflademassebalance.

”Det ser ud som om, at varmen fra Nordeuropa er flyttet op til Grønland,” siger Kristian Pagh Nielsen, fysiker ved DMI’s Center for Meteorologisk Modellering.

Grønlands smelteareal ses med rødt, hvor mere end 1 millimeter van der blevet smeltet i løbet af de forgange 24 timer. Den grå skala på grafen til højre viser variationen af smeltearealet og den mørke grå linje er gennemsnittet for referenceperioden. Den blå linje viser dette års smelteareal hver dag.

Indtil denne uge har sommeren ellers budt på gennemsnitlige temperature i Grønland. Men varmere luft og skyfrit vejr satte gang i afsmeltningen af iskappen.

Sammensignet med referenceperioden (1989-2011) er så stort et smelteareal aldrig blevet observeret før så sent på året. Det vil sandsynligvis betyde, at overflademassebalancen for 2013-2014-sæsonen bliver en af de laveste observeret, selvom den formentlig ikke slår rekordsæsonen 2012. 

Disse tidlige resultater fra 2014 fra DMI stemmer overens med et nyt studie fra European Space Agency og Alfred Wegener Institute for Polar Research, som viser, at massetabet fra Grønlands Indlandsis er mere end fordoblet siden det første årti af det 21. århundrede. Grønlands Indlandsis bidrager nu med en gennemsnitlig global havniveaustigning på 1 millimeter per år. 

Studiet anvendte radardata med hidtil uset præcision fra ESA’s Cryosat-2-satellit for iskapperne på både Antarktis og Grønland i perioden januar 2011 til januar 2014. Forskerne fra Alfred Wegener-instituttet beregnende, at i den periode bidrog de to iskapper med omtrent 500 kubikkilometer vand til havene hvert år - hvoraf Grønlands andel var 75%. 

Temperaturen i to meters højde og vinden i ti meters højde for en fire dages periode sammenlignet med gennemsnittet for den seneste 10-årsperiode. Grafik European Centre for Medium Range Weather Forecasting.
Ændringen i iskappens overfladehøjde over de tre år fra 2011-2014. Fra Helm et al., 2014.

Du finder mere detaljeret information om de nuværende forhold for Grønlands Indlandsis på:

Citation: Helm, V., Humbert, A., and Miller, H.: Elevation and elevation change of Greenland and Antarctica derived from CryoSat-2, The Cryosphere, 8, 1539-1559, doi:10.5194/tc-8-1539-2014, 2014.

Artiklen kan downloades her (kræver adgang):