PROMICE i felten

Signe Bech Andersen, GEUS/Polar Portal

Forskere tager til Grønland for at måle ændringerne af Indlandsisen fra overfladen og fra fly

Feltsæsonen er nu startet på Grønlands Indlandsis. Forskere fra GEUS,  DTU-space og Asiaq Grønlands forundersøgelser og Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space, drager med programmet for overvågning af Grønlands indlandsis, PROMICE, ud for at måle Indlandsisens tilstand.

Målestationer på isen tilses

En vigtig del af PROMICE overvågningsprogrammet er et netværk af over 20 fuldautomatiske målestationer på Indlandsisen, som sender målinger af smeltning, vejr og isbevægelse tilbage til  København via satellit. Måingerne kan ses på Polar Portal og også downloades af forskere og andre interesserede fra hele verden via hjemmesiden www.promice.org.

Målestationerne står tæt ved randen af Indlandsisen, hvor tabet af is fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted og er fordelt over hele Grønland fra Narsarsuaq i det sydlige Grønland til Station Nord (se figur 1). Målestationerne ved Narsarsuaq, Nuuk, Kangerlussuaq, Upernavik og Tasiilaq skal besøges af PROMICE forskerne i løbet af juli og august 2015 for vedligeholdelse.

Flymålinger

Målingerne nede på isen suppleres med målinger fra fly og satellit. I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet opmåles isranden fra fly hele vejen rundt om Grønland hvert fjerde år og netop i august i år skal der flyves for tredje gang. Udover avanceret GPS udstyr til præcis positionsbestemmelse er der monteret en laser til måling af isens højde samt et spektrometer som kan måle refleksionerne fra isen. En flykampagne tager cirka 10 dage at gennemføre med et fly af typen Twin Otter (figur 2) og finder sted de to sidste uger af august 2015.

Overvågningsprogrammet

PROMICE blev startet i 2007 med formålet at overvåge tabet af is fra Grønlands Indlandsis. Programmet finansieres af Energi-, Forsynings og Klimaministeriet gennem klimastøtteordningen DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the Arctic) der administreres af Energistyrelsen. PROMICE ledes af GEUS  med DTU Space og Asiaq som partnere. Derudover samarbejdes med DMI og en række udenlandske universiteter og statsinstitutioner.

Figur 1. Forskere besøger PROMICE vejrstation på isranden ved Station Nord i Kronprins Christian Land i 2010. Foto: GEUS.
Figur 2. Twin Otter fly fra Air Greenland der blev benyttet til PROMICE flyovervågningen i 2007 og 2011. Foto: Lars Stenseng.