Nu smelter det - for alvor

Peter L. Langen, DMI/Polar Portal                                                                                                                                          9. juli 2015

Efter en sløv start på smeltesæsonen har afsmeltningen fra Grønlands indlandsis nu for alvor taget fart. Den sidste uge har halvdelen af iskappen oplevet smeltning ved overfladen. Det betyder, at vi nu er kommet under normalkurven for det samlede masseregnskab, og det går hastigt nedad.

For en måned siden beskrev vi, hvordan afsmeltningen var langsom om at komme i gang på grund af en kold forsommer. Faktisk oplevede vi med 12. juni den seneste start på en smeltesæson i hele vores opgørelsesperiode siden 1991. 

Efter en sløv start har afsmeltningen for alvor taget fart. D. 2-8. juli oplevede halvdelen af iskappen smeltning ved overfladen. Kurven til højre viser procentdelen af overfladen hvor der er smelt dag for dag.

Men siden har tingene taget fart: Allerede en uge efter begyndte ablationssæsonen, dvs den periode, hvor indlandsisen netto mister masse ved overfladen, og nu er vi oppe på at miste over 10 Gt pr dag ved overfladen (1 Gt er 1 milliard ton og svarer til 1 kubikkilometer vand). D. 6-8. juli mistedes netto 12 Gt pr dag, og med denne fart går det hastigt nedad for det samlede årsregnskab for iskappen. Faktisk har vi over den seneste uge mistet omtrent 30% af, hvad der normalt smeltes af på en hel smeltesæson.

Det samlede rengskab under normalen

Da smeltesæsonen startede, lå vi lidt over normalen for det samlede akkumulerede overflademasseregnskab. Det betyder, at siden 1. september 2014 havde iskappen modtaget mere masse fra snefald, end den plejer på det tidspunkt af året. Faktisk havde den ligget over normalen lige siden november. Men med de seneste dages kraftige afsmeltning er dette nu vendt, og vi ligger lige under normalen.

 

Varmt i nordøst

Navnlig i Nordøstgrønland har det været varmt de sidste par dage, og her opleves der smeltning ved overfladen langt oppe på iskappen. Men massetabet kommer ikke bare herfra, men også fra Nordvest-, Vest- og Sydvestgrønland.

I 2012 sås to markante perioder med kraftig afsmeltning. Både d. 11. og 27. juli 2012 var massetabet over 15 Gt pr dag. Helt så kraftigt har det ikke været i år, men hvis det varme vejr fortsætter, kan det samlede masseregnskab for alvor blive trukket nedad.

Det daglige massetab (negative værdier for overflademassebalancen, øverst) nåede d. 6.-8. juli op på 12 Gt pr dag. Det har betydet, at det samlede overflademasseregnskab (nederst) siden 1. september sidste år for første gang siden november er nået under normalkurven.
Det daglige massetab (negative værdier for overflademassebalancen, øverst) nåede d. 6.-8. juli op på 12 Gt pr dag. Det har betydet, at det samlede overflademasseregnskab (nederst) siden 1. september sidste år for første gang siden november er nået under normalkurven.